Strefa ogłoszeń i przetargów!


Postępowania rozpoczęte

Brak aktualnych ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 


Postępowania zakończone

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 523734-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.05.18 pn. „Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 05.03.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 523734-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.- postępowanie  o numerze referencyjnym CKZiU2.26.05.18 pn. „Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 4 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 523837-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.06.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni informatycznej 1 – załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.

Informacja o unieważnieniu postępowania DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 523916-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.07.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 07.03.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 523916-N-2018  z dnia 2018-02-27- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.07.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku DO POBRANIA.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 524193-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.: „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

UWAGA! Do dnia 9 marca 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.08.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych – załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2018 r. DO POBRANIA.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511662-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA!Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni elektrycznej 1 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 06.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511662-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_elektrycznej

W dniu 12.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511662-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_elektrycznej

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert załącznik

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511789-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych 1 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 01.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert załącznik

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511533-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni informatycznej 1  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni informatycznej 1 – załączniki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”

UWAGA!  Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)” w wyniku przeprowadzonej w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 12.30 oceny jednej złożonej oferty informujemy, że nie udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu.

Przyczyna: cena za uczestnictwo jednej osoby w kursie zaproponowana przez Wykonawcę przekracza budżet  założony przez Zamawiającego na ten cel.


 ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Do dnia 11 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 pn. „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching” w dniu 11.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU 40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_elektrycznejInformacja W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.03.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.Informacja z otwarcia ofert załącznikInformacja o unieważnieniu postępowania załącznik


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Do dnia 1 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 pn. „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials” w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU
40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511789-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych 1 – załączniki

Odpowiedzi na pytania oferentów

W dniu 01.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

W dniu 07.02.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 511789-N-2018 – postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych  i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe”.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi znajdują się w pliku do pobrania.
www.bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr2/Doposazenie_pracowni_automatyki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU2.26.04.18 pn. „Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert załącznik

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 511533-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.: „Doposażenie pracowni informatycznej 1  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

UWAGA! Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Doposażenie pracowni informatycznej 1 – załączniki

Informacja 

W związku z upływem terminu składania ofert na dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o numerze referencyjnym: CKZiU 2.26.02.18 pn. „Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny, informujemy o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania załącznik

 


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”

UWAGA!  Do dnia 13 lutego 2018 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.18 pn. „Kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE)” w wyniku przeprowadzonej w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 12.30 oceny jednej złożonej oferty informujemy, że nie udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu.

Przyczyna: cena za uczestnictwo jednej osoby w kursie zaproponowana przez Wykonawcę przekracza budżet  założony przez Zamawiającego na ten cel.


 ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Do dnia 11 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 pn. „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching” w dniu 11.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU 40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12


ZAPYTANIE OFERTOWE „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Do dnia 1 grudnia 2017 r., do godz. 12.00 można składać oferty na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 pn. „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”.

Szczegóły w plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials” w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU
40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12