Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Postanowienie kuratora, dotycząca rekrutacji w roku szk. 2018/2019 – do pobrania tutaj.
Harmonogram czynności rekrutacyjnych znajdziecie w załączniku.

Drodzy Gimnazjaliści!
Przed Wami ważny krok życiowy – wybór kierunku kształcenia, który pozwoli Wam w przyszłości realizować się w wymarzonym zawodzie.
W Zespole Szkół Mechanicznych macie możliwość podjęcia nauki w technikum lub szkole zawodowej. W technikum uczyć się będziecie przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Przedmioty ogólnokształcące dają wiedzę ogólną i przygotowują do egzaminu maturalnego. Przedmioty zawodowe natomiast pozwalają nauczyć się konkretnych umiejętności, niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Po 4 latach nauki w technikum otrzymacie świadectwo ukończenia szkoły, co pozwoli Wam przystąpić do egzaminu maturalnego, uprawniającego do podjęcia studiów.
Uczniowie technikum i szkoły zawodowej zdają egzaminy potwierdzające zdobycie kolejnych kwalifikacji zawodowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i wybierz odpowiadający Ci kierunek kształcenia!

Nabór zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie internetowej: www.slaskie.edu.com.pl

Technikum nr 4 (4-letnie) kształcące w zawodach:

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 (3-letnia)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • MG.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających
  • MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  • EE.26 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • oddział ogólny – jeden oddział

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

  • technik informatyk
  • technik BHP
  • technik teleinformatyk

Film z pokazów fizycznych, organizowanych dla dzieci:


Autorzy filmów: Marek Pielczyk i Daniel Dróżdż