W placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe pod potocznie używanym pojęciem „PRAKTYKA” kryją się dwie odrębne formy realizacji praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zasadniczej szkole zawodowej (od roku szkolnego 2017/2018 w branżowej szkole I stopnia) oraz wybranych zawodach klas technikum.

Praktyki zawodowe natomiast wchodzą tylko w zakres kształcenia uczniów technikum.

Celem organizacji zajęć praktycznych jest opanowanie przez uczniów/pracowników młodocianych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
Z kolei praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa w każdym przypadku program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora CKZIU Nr 2 „Mechanik”.

Lista podmiotów zewnętrznych, w których często realizowane są praktyki zawodowe znajduje się zakładce >> wykaz pracodawców.

Nasi uczniowie realizują podstawę programową w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w warunkach rzeczywistych – u pracodawców. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są tak zorganizowane, aby uczniowie mieli możliwość poznać specyfikę zawodu, środowisko i charakter wykonywanej pracy.

Uczniowie technikum mogą także, w miarę możliwości, odbywać praktykę w placówkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ (projekt wymiany staży zagranicznych).

Dla potencjalnych pracowników młodocianych zatrudnionych w firmach AGROMAX Sp. z o.o.,  STALTECH, SUNEX S.A. opracowano  >> program stypendialny.

Poniżej zamieszczono listę pracodawców, u których realizowane są zajęcia praktyczne w ramach kształcenia w branżowej szkole I stopnia (dotyczy wybranych zawodów).

Lista pracodawców na rok szkolny 2017/2018

ŚLUSARZ

 • „ERAPA” sc – 47-450 Krzyżanowice ul. Odrzańska 3a, nr tel. 32 419-41-99
 • STALTECH Lewandowski Janusz 47-400 Racibórz ul. Studzienna, nr tel. 32 418-22-19
 • SUNEX S.C. 47-400 Racibórz ul. Piaskowa 7, nr tel. 32 414 92 12
 • RAFAKO S.A. 47 – 400 Racibórz ul. Łąkowa 33, nr tel. 32 410 11 29

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BLACHARZ SAMOCHODOWY, LAKIERNIK

 • Bajerski Dariusz – 47-411 Brzeźnica ul. Leśna 12; tel. 32 410-52-57 – mechanik
 • Bentkowski Marek – 47-400 Racibórz ul. Bojanowska 33/1; tel. 710-04-66 – mechanik
 • Brzoska Piotr – 47-470 Wojnowice ul. Powstańców Śl. 23, tel. 602 467 365 – mechanik
 • Burgstaler Rafał – 47-400 Racibórz ul. Brzeska 8, tel. 606 190 418 – blacharz samoch.
 • Fulneczek Wilhelm – 47-451 Bieńkowice ul. Rzemieślnicza 23; tel. 419-62-98 – mechanik, 606838542
 • Fojcik Piotr – 47-411Modzurów ul. 1-go Maja 4; tel. 661 107 704 – blacharz samoch.
 • Gawlica Waldemar – 47-475 Samborowice ul. Średnia 10; tel. 418-87-11 – mechanik
 • Hałas Ryszard – 47-417 Brzeźnica ul. Asnyka 2; tel. 410-55-76/415-37-80 – mechanik
 • Hiltawski Gerard – 47-440 Nędza Borowiec 25; tel. 410-24-25 – mechanik
 • Kanci Jan – 47-440 Nędza ul. Sadowa 1; tel. 410-24-78 – mechanik/blacharz
 • Kosteczka Marian -47-400 Racibórz ul. Gliwicka 38;tel. 415-60-50 – blacharz, mechanik, lakiernik
 • Kotas Krystyna – 47-460 Chałupki ul. Raciborska 66; tel. 419-68-15 – lakiernik
 • Koza Joachim – 47-400 Racibórz ul. Opawska 126; tel. 417-70-53 – mechanik
 • Kubica Marek – 47-400 Racibórz ul. Klasztorna 6; tel. 419-06-27 – mechanik
 • Lazar Józef – 47-470 Krzanowice ul. Ogrodowa 1c; tel. 410-81-46 – mechanik
 • Mandera Krzysztof- 47-400 Racibórz ul. Olimpijczyka 37;tel. 502 300 844 – blach.sam./lakiernik
 • Marszałek Wiesław – 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Arko Bożka 16; tel. 501 224 680 – mechanik
 • Mielimąka Bernard – 47-400 Racibórz ul. Cegielniana 7b; tel. 415-79-09 – mechanik
 • Mrówka Antoni – 47-400 Racibórz ul. Osiedleńcza 22; tel. 415-83-96 – blacharz
 • Newerla Krzysztof- 47-480 Pietrowice Wlk.,ul. Świętokrzyska 26; tel. 419-84-16 – mechanik
 • Nieznański Kamil – 47-480 Pietrowice Wlk.,ul. Daszyńskiego 36; tel. 784 046 366 – mechanik
 • Opolony Benedykt – 47-400 Racibórz ul. Rybnicka 129a; tel. 415-31-43 – blacharz
 • Opolony Jan – 47-400 Racibórz ul. Rybnicka 129; tel. 415-35-73 – lakiernik/blacharz
 • Pieruszka Krystian – 47-417 Grzegorzowice ul. Powstańców Śl.19; tel 410-55-59 – blacharz
 • Pinior Zygmunt – 47-400 Racibórz ul. Rzeczna 26; tel. 415-17-39 – mechanik
 • Polak Ireneusz – 47-400 Racibórz ul. Opawska 115; tel. 501 540 278 – mechanik
 • Płachta Dariusz – 47-400 Racibórz ul. Górna 24; tel. 417-75-78 – blacharz
 • Skipirzepa Karol – 47-440 Babice ul. Rudzka 46c tel. 664 644 004 – mechanik
 • Wałach Ryszard – 44-285 Pogrzebień ul. Pamiątki 13; tel. 430-11-20 –mechanik
 • Wendelberger Daniel – 44-360 Nieboczowy ul. Rzeczna 9; tel. 45-44-602 – blacharz/lakiernik
 • Wyglenda Eugeniusz – 47-400 Racibórz ul. Hulczyńska 81; tel.415-12-11 – mechanik
 • Władarz Bronisław – 47-400 Racibórz ul. Bogumińska 15b;tel.32 415-53-58 – mechanik
 • Zimny Henryk – 47-400 Racibórz ul. Wodna 13; tel. 415-48-63 – lakiernik

ELEKTRYK

 • Bozigórski Artur 47-460 Chałupki ul. Boczna 12; tel. 32 4196997, 513194514
 • Bulenda Andrzej – 47-400 Racibórz, ul. Huzarska 14 tel. 32 419-06-67, 601 489 513
 • Fiołka Tomasz – 47-411 Rudnik, ul. Szkolna 2A – 603 798 967, 32 410-50-89
 • Koczwara Marian – 47-400 Racibórz ul. Bosacka 52d; tel. 419-01-06
 • Kudla Henryk – 47-400 Racibórz ul. Głowackiego13; tel. 414-97-86
 • Leks Rajmund – 47-400 Racibórz ul. Ks. Londzina 15, tel . 414-01-61
 • Riedel Jan – 47-450 Roszków ul. Nowa 7; tel. 419-40-25
 • Szydełko Sławomir – 47-400 Racibórz, ul. Norwida 6; tel. 697 164 129
 • Wawrzinek Tomasz – 47-480 Maków ul. Raciborska 20; nr tel. 512 207 288

 

Udostępniamy do pobrania programy praktyk zawodowych technikum (kilkutygodniowych zależnie od kierunku).

Mirosław Uliczka,
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego