Kr
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2hT-2/2 witr i aplik B31
2cT-2/2 witr i aplik B31
3cT-2/2 r_informat. B31
2iT-2/2 witr i aplik B31
1cT-2/2 syst. oper. B31
2 8:50- 9:35 2cT-1/2 witr i aplik B31
2cT-2/2 witr i aplik B31
  2iT-2/2 witr i aplik B31
1cT-2/2 syst. oper. B31
3 9:45-10:30 3fT-1/2 r_informat. B31
3fT-2/2 r_informat. B31
  3fT-2/2 r_informat. B31
1bT-2/2 syst. oper. B31
4 10:50-11:35 2cT-1/2 witr i aplik B31
2iT-1/2 witr i aplik B31
  3fT-1/2 r_informat. B31
3cT-2/2 r_informat. B31
5 11:40-12:25 1cT-1/2 syst. oper. B31
2iT-1/2 witr i aplik B31
    3cT-1/2 r_informat. B31
6 12:30-13:15 3cT-1/2 r_informat. B31
1cT-1/2 syst. oper. B31
    1bT-2/2 syst. oper. B31
7 13:20-14:05 2hT-2/2 witr i aplik B31
       
Drukuj plan
wygenerowano 07.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum