Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Inauguracja roku szkolnego04 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych27 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Technikum nr 4 oraz Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4:

30 kwietnia 2018r.

02 maja 2018r.

04 maja 2018r.

07 maja 2018r.

08 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

19 czerwca 2018r.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

04 maja 2018r.

05 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

02 czerwca 2018r.

Terminarz spotkań z rodzicami

05 września 2017 r. Spotkania ogólne dla klas I i IV
wrzesień 2017 r.Spotkania ogólne
listopad 2017 r.Konsultacje
13 grudnia 2017 r.Spotkania ogólne – wstępna informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
17 stycznia 2018 r.Spotkania ogólne – podsumowanie I semestru
19 - 20 marca 2018 r.Konsultacje
11 kwietnia 2018 r.Spotkania ogólne klas maturalnych – wstępna informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz podsumowanie roku szkolnego w klasach maturalnych
21 - 24 maja 2018 r.Konsultacje
06 czerwca 2018 r.Spotkania ogólne - wstępna informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz podsumowanie roku szkolnego