Za nami I semestr roku szkolnego 2017/2018. W tym czasie biblioteczne półki wzbogaciło 588 książek.
Odnotowaliśmy 1352 wypożyczenia, co stanowi ich wzrost aż o 66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (!).

Najczęściej po książkę sięgali:

  • Mateusz Waniczek I ET – wypożyczył 42 książki
  • Szymon Kubala IV DT – 38 książek
  • Łukasz Gałeczka IV DT – 37 książek
  • Sebastian Zawada III DT – 30 książek

Najwyższą średnią wypożyczeń na ucznia osiągnęły klasy:

  • IV DT – 5,4 wol.
  • III DT – 4,4 wol.
  • IV AT – 2,9 wol.