Czas pożegnań

Koniec kwietnia to tradycyjny czas pożegnań klas maturalnych. W bieżącym roku dla biblioteki to czas pożegnania szczególny. Pośród wielu, żegnamy bowiem klasę szczególną. Klasę, która stanowiła przez lata nierozerwalną część biblioteki – pomagała w pracach codziennych, modernizacjach, kompletowaniu zbiorów. Jednocześnie klasę, która nie stroniła od książek – czytała. Najwięcej wypożyczonych książek, najlepsi czytelnicy, naj… to klasa IV DT. Łukasz Gałeczka i Szymon Kubala czytali dużo, bardzo dużo. Przy tym jako najaktywniejsi czytelnicy szkoły komentowali, recenzowali, dzielili się wrażeniami, uwagami, polecali książki innym. Michał Mrugała i Patryk Palenga to z kolei, obok czytelników, niezawodni pomocnicy. Wielu można by jeszcze wymienić. Wyjątkowa klasa, wyjątkowy rocznik.

Dziękujemy za wszystko.

zdjęcia: źródło portal naszraciborz.pl

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Wraz z końcem roku szkolnego zakończyliśmy wydatkowanie funduszy pozyskanych w ramach NPRCz. Było to aż 15 tys. zł.

Zakupiliśmy dzięki nim 562 książki, w tym 63 lektury. Lista książek, stworzona na podstawie ankiet, zgłoszeń i rozmów, konsultowana była z nauczycielami, Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym i MiPBP w Raciborzu. Sądząc po wyraźnym wzroście zainteresowania książką, jaki odnotowują nasze statystyki, wybór tytułów był trafny. W zakupach uwzględniona została tematyka niepełnosprawności oraz zainteresowania czytelnicze tej grupy uczniów.

Realizując wymogi Programu, informowaliśmy o wszelkich wydarzeniach promujących czytelnictwo, jakie organizowane były na terenie miasta (wystawy, spotkania autorskie, konkursy). Młodzież wielokrotnie w nich uczestniczyła, a każdy udział naszych chłopców w konkursach czytelniczych organizowanych przez Bibliotekę Miejską kończył się sukcesem.

Nie zapominaliśmy o książce i czytelnictwie w szkole. Konkursy, gazetki, wystawy, akcje, to wszystko było i nadal będzie. Wątek szekspirowski pojawił się podczas Święta Szkoły, a w Tygodniu Przedsiębiorczości gościł w szkole jej absolwent, Michał Kosel, promujący swą  książkę „Jak znaleźć pracę po studiach?”. Nauczyciele realizowali z młodzieżą rozmaite projekty edukacyjne oparte na książce, promujące czytelnictwo. Ich tematyka była bardzo rozległa – od stricte literackiej po techniczną, jak przystało na profil naszej szkoły. Było ich do tej pory 34, a realizacja kolejnych planowana jest w drugim semestrze.

O wpływie czytelnictwa na rozwój młodego człowieka pisaliśmy na stronie internetowej szkoły oraz przypominaliśmy rodzicom podczas spotkań z nimi.

Zgodnie z wymogami Programu, dostosowano organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów ustalając zasady wypożyczania książek na okres ferii i wakacji – dokonano stosownych zapisów w Regulaminie.