Bookcrossing w „Mechaniku”

Idea krążącej książki pojawiła się w bibliotece szkolnej w październiku ubiegłego roku. Przypominamy o niej z okazji przypadającego 12 czerwca Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek.
Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. W murach „Mechanika”, na specjalnie wyodrębnionej półce bibliotecznej, pojawiają się książki, które można wziąć, przeczytać, oddać lub puścić w dalszy obieg. Bez zapisywania, określania terminów zwrotu. Można również dołożyć coś swojego. Książkę, którą już przeczytaliśmy, nie jesteśmy do niej szczególnie przywiązani. Być może ktoś jej poszukuje, ktoś chętnie po nią sięgnie. To swoiste darowanie książce drugiego życia.
Zachęcamy do włączenia się w tę ciekawą formę rozpowszechniania literatury.

Więcej informacji o idei bookcrossingu w zakładce „Świat książki” oraz na stronie http://www.bookcrossing.pl

Czas pożegnań

Koniec kwietnia to tradycyjny czas pożegnań klas maturalnych. W bieżącym roku dla biblioteki to czas pożegnania szczególny. Pośród wielu, żegnamy bowiem klasę szczególną. Klasę, która stanowiła przez lata nierozerwalną część biblioteki – pomagała w pracach codziennych, modernizacjach, kompletowaniu zbiorów. Jednocześnie klasę, która nie stroniła od książek – czytała. Najwięcej wypożyczonych książek, najlepsi czytelnicy, naj… to klasa IV DT. Łukasz Gałeczka i Szymon Kubala czytali dużo, bardzo dużo. Przy tym jako najaktywniejsi czytelnicy szkoły komentowali, recenzowali, dzielili się wrażeniami, uwagami, polecali książki innym. Michał Mrugała i Patryk Palenga to z kolei, obok czytelników, niezawodni pomocnicy. Wielu można by jeszcze wymienić. Wyjątkowa klasa, wyjątkowy rocznik.

Dziękujemy za wszystko.

zdjęcia: źródło portal naszraciborz.pl

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Wraz z końcem roku szkolnego zakończyliśmy wydatkowanie funduszy pozyskanych w ramach NPRCz. Było to aż 15 tys. zł.

Zakupiliśmy dzięki nim 562 książki, w tym 63 lektury. Lista książek, stworzona na podstawie ankiet, zgłoszeń i rozmów, konsultowana była z nauczycielami, Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym i MiPBP w Raciborzu. Sądząc po wyraźnym wzroście zainteresowania książką, jaki odnotowują nasze statystyki, wybór tytułów był trafny. W zakupach uwzględniona została tematyka niepełnosprawności oraz zainteresowania czytelnicze tej grupy uczniów.

Realizując wymogi Programu, informowaliśmy o wszelkich wydarzeniach promujących czytelnictwo, jakie organizowane były na terenie miasta (wystawy, spotkania autorskie, konkursy). Młodzież wielokrotnie w nich uczestniczyła, a każdy udział naszych chłopców w konkursach czytelniczych organizowanych przez Bibliotekę Miejską kończył się sukcesem.

Nie zapominaliśmy o książce i czytelnictwie w szkole. Konkursy, gazetki, wystawy, akcje, to wszystko było i nadal będzie. Wątek szekspirowski pojawił się podczas Święta Szkoły, a w Tygodniu Przedsiębiorczości gościł w szkole jej absolwent, Michał Kosel, promujący swą  książkę „Jak znaleźć pracę po studiach?”. Nauczyciele realizowali z młodzieżą rozmaite projekty edukacyjne oparte na książce, promujące czytelnictwo. Ich tematyka była bardzo rozległa – od stricte literackiej po techniczną, jak przystało na profil naszej szkoły. Było ich do tej pory 34, a realizacja kolejnych planowana jest w drugim semestrze.

O wpływie czytelnictwa na rozwój młodego człowieka pisaliśmy na stronie internetowej szkoły oraz przypominaliśmy rodzicom podczas spotkań z nimi.

Zgodnie z wymogami Programu, dostosowano organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów ustalając zasady wypożyczania książek na okres ferii i wakacji – dokonano stosownych zapisów w Regulaminie.