Pożegnaliśmy praktykantów z Moguncji

Pożegnaliśmy praktykantów z Moguncji

W sobotę późnym popołudniem, po 3-tygodniowym pobycie w Raciborzu, do swoich domów wyjechała grupa uczniów z Mainz. Uczniowie w firmach regionu takich jak :Rafako SA, Proxeo, T2T System, Bosch Serwice oraz w firmie RAFAMET odbyli praktykę zawodową. Uczniowie z Moguncji mieli okazję poprawić swoje umiejętności zawodowe, ale też poznać trochę nasze miasto, region i kraj.

Na prezentacji- spotkaniu podsumowującym pobyt zgodnie podkreślali, że opiekunowie na praktykach- to mili i kompetentni fachowcy w swoich dziedzinach, wyposażenie naszych zakładów jest na wysokim poziomie- podobnym, albo i lepszym jak w Niemczech, a czas spędzony na praktyce będą długo wspominać jako miłe doświadczenie.
Na prezentację podsumowującą praktykę przyjechali goście z Moguncji: Gitte Wiedemuth – z-ca dyrektora BBS1 w Mainz, Rolf Goettelmann – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Waldemar Werner – reprezentant pracodawców z Moguncji (Firma Ries). Obecni byli także uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Opawie (SST Opava) z opiekunem.

Pobyt uczniów z Moguncji możliwy był dzięki unijnemu wsparciu w programie ERASMUS+. Dla szkoły BBS1 z Mainz to raciborski „Mechanik” był partnerem dbającym o znalezienie miejsc praktyki, przygotowującym i koordynującym pobyt niemieckich praktykantów.
Odbycie praktyki zawodowej za granicą, to dla młodych ludzi z Moguncji nie tylko praca, ale też poznanie naszej kultury, historii, zabytków, oraz bezpośrednie kontakty z rówieśnikami z CKZiU nr 2 „Mechanik”. Nasi goście m.in. zwiedzili raciborskie muzeum, wyjechali na wycieczki do Krakowa, Opawy, Oświęcimia, Wrocławia, a także zwiedzili stację geofizyczną PAN w Raciborzu.
Jeden z niemieckich uczniów Jonas Finger, który odbywał praktykę w firmie T2T System jako informatyk, na spotkaniu podsumowującym przedstawił swój film obrazujący jeden dzień praktyki w firmie. Zachęcamy do obejrzenia.

Projekt wspierający kształcenie zawodowe Erasmus+ to część szeroko rozumianej współpracy zagranicznej i partnerstwa rozwijanego od wielu lat w raciborskim „Mechaniku”.

Konrad Hajdasz