Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.02.17 „Kurs CISCO – CCNA Routing and Switsching” w dniu 11.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU 40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12