Informacja o wyborze oferty „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia nr CKZiU2.26.01.17 „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials” w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.30 w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU 40-952 KATOWICE UL. KRASIŃSKIEGO 2, 47-400 RACIBÓRZ, UL. PODWALE 12