Strajk w oświacie – komunikaty

Strajk w oświacie – komunikaty

Strajk trwa nadal, ale po dzisiejszym apelu Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego pojawiła się szansa na przeprowadzenie klasyfikacji klas maturalnych. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w tej sprawie odbędzie się jutro o godz. 15:00.

Ponieważ jednak strajk nie zostaje zawieszony proszę wciąż śledzić plan lekcji poszczególnych klas na e-dzienniku. Wszelkie zmiany są tam zamieszczane na bieżąco. Pojawienie się nazwy przedmiotu  – zamiast zapisu: akcja protestacyjna nauczycieli – oznacza, że dana lekcja się odbędzie, jeśli uczniowie przyjdą do szkoły. Wspomniana zmiana następuje po godz. 8:00 każdego dnia.

O  wszelkich zmianach będę informował na bieżąco na stronie szkoły. Jednocześnie przypominam, że szkoła jest otwarta i – jeżeli zajdzie taka potrzeba – uczniowie, którzy przyjdą na lekcje, będą mieli zorganizowane zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze.

W związku z tym zwracam się z prośbą  do uczniów „Mechanika” oraz ich rodziców o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Proszę też o śledzenie komunikatów, które, w miarę rozwoju sytuacji, będą się pojawiały na stronie internetowej szkoły (www.mechanik.rac.pl).

Informuję jednocześnie, że zajęcia praktyczne realizowane przez pracowników młodocianych  (dotyczy klas Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4) w zakładach pracy odbywają się bez zmian. Dotyczy to także klas Technikum nr 4, które mają zajęcia praktyczne poza szkołą.

dr Sławomir Janowski – dyrektor Centrum