Śp. prof. Mirosława Wrzesińska

14 września odeszła od nas Pani profesor Mirosława WRZESIŃSKA, postać autentycznie nietuzinkowa. Nasza nauczycielka i wychowawczyni w latach 1969 – 1974.

Była w cudowny sposób osobą staroświecką, przekonaną, że samo nauczanie, bez kształtowania osobowości, charakteru, nie ma dużej wartości.

Konsekwentnie przez całe pięć lat naszej edukacji w „MECHANIKU”, przy każdej okazji, budowała w nas przekonanie iż każdy człowiek – z definicji – jest godzien szacunku. Bez względu na jego status materialny czy społeczny. Uważała, że godności nikt nam nie jest w stanie odebrać. Możemy to zrobić tylko my sami, dopuszczając się czynów niegodnych.

Pani profesor Mirosława Wrzesińska była wielka.

Dziękujemy Pani za to ! – W dzisiejszym „MECHANIKU” ma Pani godnych następców !

 

W imieniu uczniów i wychowanków kl. V c w latach 1969-74
oraz
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół MECHANIKA
w Raciborzu

Romuald Samlik