Odbiór dyplomów technika

Informuję, że od poniedziałku 28 maja 2018r. od godz. 10:00 w sekretariacie Centrum – budynek B I piętro pok. 16 – będzie można odbierać dyplomy potwierdzające uzyskanie dyplomu technika. 

dr Sławomir Janowski – dyrektor Centrum