Konkurs Mechanik Roku 2018

Konkurs Mechanik Roku 2018

W piątek 15 czerwca 2018 r. odbył się etap praktyczny międzyszkolnego konkursu pn. „Mechanik Roku” – edycja 2017/2018, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimniazjalnych w Pszowie.

Jednym ze zwycięzcą ex aequo został Krzysztof Kocjan z klasy III bB

Jako zwycięzca tego konkursu został zwolniony z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap teoretyczny, polegający na rozwiązaniu testu, przeprowadzony został w maju, a przystąpili do niego uczniowie klasy IIb B i IIIb B.

Etap praktyczny, do którego zakwalifikowani zostali trzej uczniowie z najwyższym dorobkiem punktów części teoretycznej, odbywał się w warsztacie samochodowym pod nadzorem komisji Cechu Rzemiosł Różnych z Wodzisławia Śląskiego. Zadaniem dla Krzysztofa było: wymiana przednich amortyzatorów, tarcz hamulcowych z klockami hamulcowymi oraz ustawienie zbieżności kół.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia na teoretycznym egzaminie zawodowym.

Andrzej Miketa