Dzień Bezpiecznego Internetu w „Mechaniku”

Dzień Bezpiecznego Internetu w „Mechaniku”

W dniu 21 lutego 2018r. przedstawiciele KPP Racibórz spotkali się z młodzieżą naszej szkoły w celu podsumowania akcji DBI 2018r.

Mundurowi przeprowadzili prelekcje, podczas których omówili jak umiejętnie i bezpiecznie korzystać z Internetu i telefonów komórkowych. Nakreślili jak ważny jest rozsądek i ostrożność podczas korzystania z portali społecznościowych, a także przypomnieli, że korzystanie z tego typu portali do trzynastego roku życia dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem opiekunów. Policjanci ostrzegali przed lekkomyślnym zamieszczaniem w Internecie swoich zdjęć i danych osobowych, a także przed umawianiem się z obcymi.

Podczas działań z zakresu cyberprzemocy w naszej szkole:

  • odbyły się pogadanki na temat szacunku do innych w sieci, wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią;
  • w klasach pierwszych na lekcji informatyki poruszono zagadnienia bezpiecznego korzystania z treści zamieszczanych w Internecie;
  • odbyła się akcja uświadamiająca czym jest zagadnienie cyberprzemocy, podczas której uczniowie klasy 2dB, 2aT, 1bT wykonali plakaty,
  • uczniowie klasy 2dB rozdawali ulotki na temat sposobów radzenia sobie z przemocą w Internecie, prowadzili rozmowy informacyjne z uczniami;
  • uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień cyberprzemocy – prezentacje wyświetlane były przez cały dzień w holu szkoły.

Joanna Bończyk