Czujniki jakości powietrza na budynku „Mechanika”

Od kilku dni działa internetowy serwis monitorowania jakości powietrza w Raciborzu i powiecie raciborskim.
System czujników jakości powietrza został stworzony przez koło naukowe „AiR Force” Instytutu Techniki (kierunek: Automatyka i robotyka) przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.
Opiekunem koła naukowego oraz głównym autorem systemu czujników jest dr inż. Piotr Kalus, który jest również pracownikiem naszej szkoły.
Obecnie działają 22 czujniki jakości powietrza na terenie powiatu raciborskiego i miasta Racibórz.
Jeden z tych czujników umiejscowiony został na budynku CKZiU nr 2 „Mechanik”.
System monitoruje stężenie pyłów o rozmiarach do 1µm, 2,5µm oraz do 10µm i przedstawia zebrane dane w postaci wykresów.
Dodatkowo prezentowane są wykresy ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej.
Strona serwisu: http://telemetria.tech/  lub  cjp.pwszrac.pl